การทดสอบงานเชื่อมแบบทำลายสภาพ (Destructive Testing of Welds)

การทดสอบงานเชื่อมแบบทำลายสภาพ (Destructive Testing of Welds)

ผู้เขียน: ชูชาติ ด้วงสงค์

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

หมวด: การศึกษา / ตำราเรียน฿ 219.00

ชนิดไฟล์ : pdf
วางขาย :
จำนวน : 281 หน้า (≈ 75,901 คำ)
เป็นตำราภาษาไทยที่ได้รวบรวมรายละเอียดทุกขั้นตอนของการทดสอบงานเชื่อมแบบทำลาย สภาพตามมาตรฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญ สำหรับใช้ทดสอบหาสมบัติเชิงกลของรอยต่อเชื่อม ทำให้ทราบข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับความแข็งแรง ความเหนี่ยว และความสมบูรณ์ของรอยต่อเชื่อม และยังใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคของแนว เชื่อม เพื่อตรวจหาความสมบูรณ์ของการหลอมละลายเข้าด้วยกันของรอยต่อชื่อม และสามารถใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเกรนบริเวณกระทบร้อนเพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยงของการพังทลายของโครงสร้างสำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อการ ออกแบบรอยต่อในงานวิศวกรรมงานเชื่อมที่ต้องรับภาระกำลังหรือแรงดันสูง เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 พื้นฐานของการทดสอบงานเชื่อมและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบงานเชื่อมบทที่ 2 จุดบกพร่องในงานเชื่อมบทที่ 3 การทดสอบแรงดึงแนวเชื่อม บทที่ 4 การทดสอบดัดงอแนวเชื่อม บทที่ 5 การทดสอบตีหักแนวเชื่อม บทที่ 6 การทดสอบแรงกระแทกแนวเชื่อม บทที่ 7 การทดสอบแรงเฉือนแนวเชื่อม บทที่ 8 การทดสอบงานเชื่อมโลหะด้วยวิธีการทางโลหะวิทยา บทที่ 9 การทดสอบความแข็งจุลภาคโครงสร้างแนวเชื่อม เหมาะ สำหรับ นักศึกษา วิศวกร ช่างอุตสาหกรรม วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีงานเชื่อม วิศวกรรมการเชื่อม วิชาการตรวจสอบงานเชื่อมวิชาการทดสอบวัสดุ และผู้ปฏิบัติงานทดสอบงานเชื่อมทั่วไป
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า
 
Contact us