พลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน

ผู้เขียน: ผศ.ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

หมวด: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี฿ 149.00

ราคาปก : 150.00 บาท
ขนาดไฟล์ : 7.94 MB
ประหยัด : 0.67%
ชนิดไฟล์ : pdf
จำนวน : 169 หน้า
วันที่วางขาย :
เนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับการใช้ “พลังงานหมุนเวียน” เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ไฟฟ้าพลังงานน้ำ (Hydroelectricity) พลังงานลม (Wind Energy) ที่เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ รวมถึงการใช้พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) การพัฒนาไบโอดีเซล (Biodiesel) ไบโอเอทานอล (Bioethanol) ที่นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดิบ งานวิจัย และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรายงานศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในประเทศไทย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานและผู้ที่สนใจ
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า
 
Contact us