Icon Close

กากของเสียอุตสาหกรรม: การจัดการทางสาธารณสุข

กากของเสียอุตสาหกรรม: การจัดการทางสาธารณสุข
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
02 พฤษภาคม 2567
ความยาว
77 หน้า
กากของเสียอุตสาหกรรม: การจัดการทางสาธารณสุข
กากของเสียอุตสาหกรรม: การจัดการทางสาธารณสุข
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
กากของเสียอุตสาหกรรมกลายเป็นความท้าทายในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและการขยายตัวของเมืองในสังคมของเรานำไปสู่การสร้างของเสียอันตรายจำนวนมหาศาล ซึ่งมักประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นพิษและสารมลพิษที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ หนังสือเล่มนี้อธิบายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างกากของเสียอุตสาหกรรมกับการสาธารณสุข โดยกล่าวถึงอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอุตสาหกรรม โดยเจาะลึกวิธีการจัดการขยะ กรอบการกำกับดูแล และผลกระทบเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม หนังสือเล่มนี้นำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายและแนวทางแก้ไขในปัจจุบันเพื่อจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องสุขภาพของประชาชน โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข นักสิ่งแวดล้อม และใครก็ตามที่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของกากของเสียอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชนของเรา
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
02 พฤษภาคม 2567
ความยาว
77 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ไม่เปิดให้ Comment