Icon Close

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน By เพจเตรียมสอบราชการ by nai ส.

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน By เพจเตรียมสอบราชการ by nai ส.
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
05 พฤษภาคม 2567
ความยาว
153 หน้า
ราคาปก
299 บาท (ประหยัด 43%)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน By เพจเตรียมสอบราชการ by nai ส.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน By เพจเตรียมสอบราชการ by nai ส.
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน *อัปเดตล่าสุด ปี 2567*
- ข้อสอบพร้อมเฉลย จำนวน 406 ข้อ รวม 173 หน้า

- ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
05 พฤษภาคม 2567
ความยาว
153 หน้า
ราคาปก
299 บาท (ประหยัด 43%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น