Icon Close

คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู (วิชาครู) มาตรฐานที่ 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู (วิชาครู) มาตรฐานที่ 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
09 พฤษภาคม 2567
ความยาว
225 หน้า
คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู (วิชาครู) มาตรฐานที่ 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
หนังสือคู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู (วิชาครู) มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบที่สอดคล้องกับการทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู (วิชาครู)
มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ
เล่มที่ 3 ในชุดหนังสือคู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู (วิชาครู) ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม โดยแบ่งตาม
มาตรฐานการทดสอบ จำนวน 5 มาตรฐาน ได้แก่
เล่มที่ 1 มาตรฐานที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เล่มที่ 2 มาตรฐานที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
เล่มที่ 3 มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
เล่มที่ 4 มาตรฐานที่ 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
เล่มที่ 5 มาตรฐานที่ 5 การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
หนังสือคู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครูเล่มนี้มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู และเป็นแนวทางให้กับ
ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาความสามารถของตนเพื่อมุ่งสู่การเป็นครูที่มีคุณภาพ
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
09 พฤษภาคม 2567
ความยาว
225 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า