Icon Close

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา By เพจเตรียมสอบราชการ by nai ส.

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา By เพจเตรียมสอบราชการ by nai ส.
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
12 พฤษภาคม 2567
ความยาว
155 หน้า
ราคาปก
279 บาท (ประหยัด 39%)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา By เพจเตรียมสอบราชการ by nai ส.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา By เพจเตรียมสอบราชการ by nai ส.
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา By เพจเตรียมสอบราชการ by nai ส. *อัปเดตล่าสุด ปี 2567*
- แนวข้อสอบพร้อมเฉลย จำนวน 380 ข้อ รวม 154 หน้า

- ประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
2. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
4. แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ
5. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7. แนวข้อสอบกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
8. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS)
9. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
12 พฤษภาคม 2567
ความยาว
155 หน้า
ราคาปก
279 บาท (ประหยัด 39%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ไม่เปิดให้ Comment