Icon Close

หลักประชากรศาสตร์เบื้องต้น

หลักประชากรศาสตร์เบื้องต้น
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
12 มิถุนายน 2567
ความยาว
95 หน้า
หลักประชากรศาสตร์เบื้องต้น
หลักประชากรศาสตร์เบื้องต้น
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประชากรศาสตร์คือการศึกษาประชากรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัวของประชากร เป็นสาขาที่เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจพลวัตของสังคมมนุษย์และจำเป็นสำหรับการกำหนดนโยบายที่มีข้อมูลครบถ้วนในด้านต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคม หนังสือเล่มนี้ "หลักการพื้นฐานของประชากรศาสตร์" นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิดหลักและวิธีการทางประชากรศาสตร์
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การเติบโตของประชากร การเจริญพันธุ์ การตาย การอพยพ และการเปลี่ยนแปลงทางประชากร นอกจากนี้ยังสำรวจวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ รวมถึงปิรามิดประชากร ตารางชีวิต และการคาดคะเนประชากร

หนังสือเล่มนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่สนใจในด้านประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย หรือผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
12 มิถุนายน 2567
ความยาว
95 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ไม่เปิดให้ Comment