Icon Close

โยนิโสมนสิการศาสตร์แห่งการคิดเพื่อชีวิตที่ดีงาม

โยนิโสมนสิการศาสตร์แห่งการคิดเพื่อชีวิตที่ดีงาม
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
18 เมษายน 2556
ความยาว
206 หน้า
ราคาปก
145 บาท (ประหยัด 34%)
โยนิโสมนสิการศาสตร์แห่งการคิดเพื่อชีวิตที่ดีงาม
โยนิโสมนสิการศาสตร์แห่งการคิดเพื่อชีวิตที่ดีงาม
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ชีวิตคนเราจะเป็นไปอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับความคิดของเรา ชีวิตของเรานั้นจะเป็นไปตามความคิดของเรา คิดเช่นไร เป็นเช่นนั้น หรืออาจเรียกว่า ความคิดลิขิตชีวิตก็ย่อมได้ ดังนั้นความคิด ความรู้จักคิด คิดเป็น คิดให้ถูกต้อง คิดถูกวิธี คิดดี คิดพอดี จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ทุกชีวิต

ความรู้จักคิด หรือคิดเป็น คิดถูกวิธีนี้ เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายในตัวบุคคล ซึ่งโดยรวมจะอิงอาศัยปัจจัยภายนอก คือ ปรโตโฆสะ และกัลยาณมิตรที่ดี จะช่วยชักนำชี้ช่องทางให้ ได้แก่การมีพ่อแม่พี่น้องที่ดี มีครูอาจารย์ที่ดี มีเพื่อนที่ดี และมีสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่ดี ที่เป็นแหล่งป้อนข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาสติปัญญา

“โยนิโสมนสิการ ศาสตร์แห่งการคิดเพื่อชีวิตที่ดีงาม” นี้ จะได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้จักคิดอย่างคนคิดเป็นผ่านการพิจารณาการทำในใจโดยแยบคาย ซึ่งภาษาทางธรรมเรียกว่า โยนิโสมนสิการ นั้น มีกระบวนการหรือระบบการคิดที่เป็นหัวใจหลักใหญ่อยู่ ๑๐ วิธี ซึ่งจะเป็นแกนนำในการเชื่อมโยงหลักธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติของการพัฒนาปัญญาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงของผู้สนใจในการพัฒนาตน และสำหรับทุกคนที่ปรารถนาการมีชีวิตที่สุขเกษมดีงาม
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
18 เมษายน 2556
ความยาว
206 หน้า
ราคาปก
145 บาท (ประหยัด 34%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า