Icon Close

เตรียมสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ ภาค ก ความรอบรู้

เตรียมสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ ภาค ก ความรอบรู้
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
25 เมษายน 2556
ความยาว
320 หน้า
ราคาปก
175 บาท (ประหยัด 42%)
เตรียมสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ ภาค ก ความรอบรู้
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ฉบับ E-Book ๒๕๕๖ ฉบับแนวข้อสอบ ฉบับนี้ ได้รวบรวมแนวข้อสอบตรงตามหลักเกณฑ์ของ กคศ. ภาค ก ความรอบรู้ เพื่อใช้ในการทดสอบความรู้ด้วยตัวเอง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แนวข้อสอบด้าน ความรอบรู้ ด้านต่าง ๆในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๔.๖ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๔.๗ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ฉบับ E-Book ๒๕๕๖ ฉบับแนวข้อสอบ ฉบับนี้ จะเป็นคู่มืออีกทางเลือกหนึ่งที่จะสานฝันของท่านให้ประสบความสำเร็จ
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
25 เมษายน 2556
ความยาว
320 หน้า
ราคาปก
175 บาท (ประหยัด 42%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า