Icon Close

ธรรมะผลิบาน

ธรรมะผลิบาน
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
03 กุมภาพันธ์ 2555
ความยาว
28 หน้า
ราคาปก
ฟรี
ตมและนํ้าสามารถแปรเปลี่ยนตัวเองเป็นดอกบัวอันงดงามได้ฉันใด ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ใครคนใดคนหนึ่งก็มีศักยภาพ ที่จะแปรเปลี่ยนเป็นธรรมะหรือปรีชาญาณได้ฉันนั้นเหมือนกัน พระธรรมมีอยู่ทุกที่ ผลิบานอยู่ทุกแห่งหน สําหรับคนที่มีปัญญาจักษุย่อมจะตระหนักรถู้งึสัจธรรมข้อนี้เป็นอย่างดี ในหลักธรรมสําคัญเรื่องอริยสัจ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐ” เนื่องเพราะเมื่อความทุกข์ปรากฏตัวขึ้นมา ความทุกข์มักจะนําเอาประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ามามอบให้กับเราด้วยเสมอ

ปัญหามีเพียงว่า เราขาดการฝึกฝนที่จะพิจารณาจนมองเห็นแง่งามของความทุกข์นั้นต่างหาก การเจริญสติ การพัฒนาปัญญา คือมรรควิธีอันทรงความสําคัญยิ่ง ในการฝึกตนให้สามารถมองเห็นแง่ดี แง่งามของความทุกข์ จนความสุข ความสว่างเรืองของปัญญารุ่งโรจน์โชตนาขึ้นมาในระหว่างวัน และหากสืบต่อปรีชาญาณแห่งการเห็นธรรมนี้ให้ต่อเนื่อง เราจะพบว่า ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ล้วนมีธรรมะผลิบานดารดาษอยู่ทั่วไป ธรรมะผลิบาน คือ แรงงานแห่งความรักในธรรมที่แปรเปลี่ยนตัวเอง ในรูปของกวีนิพนธ์ร่วมสมัย เป็น “กวีนิพนธ์ดลธรรม” เพื่อนําความเบิกบานมาสู่ชีวิตของเราทุกคน ตลอดปีและตลอดไป
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
03 กุมภาพันธ์ 2555
ความยาว
28 หน้า
ราคาปก
ฟรี
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า