Icon Close

พุทธอัจฉริยะ

พุทธอัจฉริยะ
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
02 สิงหาคม 2556
ความยาว
187 หน้า
ราคาปก
200 บาท (ประหยัด 70%)
พุทธอัจฉริยะ
พุทธอัจฉริยะ
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ศาสนาต่างๆ ในโลกโดยเฉพาะคริสต์ศาสนามักจะเน้นเรื่องการกำเนิดโลกว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกเสร็จภายใน 6 วัน และทรงพักผ่อนในวันที่ 7 ทำให้ชาวพุทธเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า แล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสเรื่องการกำเนิดของโลกไว้บ้างหรือไม่อย่างไร ซึ่งเมื่อถามชาวพุทธด้วยกันแล้ว เกือบร้อยทั้งร้อยจะไม่ทราบเลยว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเรื่องนี้ไว้อย่างพิสดารในพระสูตร “อัคคัญญสูตร” ทรงบรรยายถึงการกำเนิดของโลก ตลอดถึงวิวัฒนาการของสัตว์โลก ไปจนถึงการเกิดของสังคมมนุษย์และระบบสังคมในปัจจุบัน

อีกทั้งสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นยังถูกต้องตรงกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบไในปัจจุบันอย่างน่าอัศจรรย์และเหลือเชื่อ แสดงถึงพุทธอัจฉริยะความเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้ง ที่ทรงสามารถมองเห็นย้อนหลังไปถึง 4,500 ล้านปี ตั้งแต่ต้นกำเนิดของโลกไปถึงต้นกำเนิดของชีวิต ต้นกำเนิดของสังคม และต้นกำเนิดของเชื้อชั้นวรรณะ แต่ทรงกลับยกย่องสิ่งที่สำคัญกว่าว่าธรรมเป็นเครื่องตัดสิน ซึ่งทรงตรัสโดยย่อว่า

“ความประเสริฐหรือต่ำทรามนั้นอยู่ที่ความประพฤติ โดยมีธรรมเป็นเครื่องตัดสิน”

จึงอาจเป็นด้วยข้อสรุปทางด้านจริยธรรมข้างต้นที่ทำให้พระสูตรนี้ถูกมองข้ามไป หรือที่เป็นไปได้มากกว่านั้นก็คือ เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยต่อพระสาวกครูบาอาจารย์ในยุคต่อมาจนกระทั่งยุคปัจจุบันที่จะอธิบายในสิ่งที่พระศาสดาได้ทรงบรรยายไว้อย่างพิสดาร เพราะไม่อาจเห็นตามพุทธอัจฉริยะหรือพระปัญญาญาณของพระพุทธองค์ได้ ด้วยไม่อาจมองย้อนไปถึง 4,500 ล้านปีได้อย่างพระพุทธองค์
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
02 สิงหาคม 2556
ความยาว
187 หน้า
ราคาปก
200 บาท (ประหยัด 70%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า