สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)

สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)

ผู้เขียน: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

หมวด: วิศวกรรมศาสตร์฿ 279.00

ราคาปก : 280.00 บาท
ขนาดไฟล์ : 12.5 MB
ประหยัด : 0.36%
ชนิดไฟล์ : pdf
จำนวน : 543 หน้า
วันที่วางขาย :
หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสถิติเชิงอนุมานอื่น ๆ กล่าวคือ หนังสือเล่มนี้เน้นหนักการตีความหมายสถิติทางกายภาพ และกลไกการทำงานของกลวิธีการวิเคราะห์ โดยผ่านโปรแกรม MINITAB โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 15 ปีของผู้เขียนที่เป็นทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย วิศวกร และวิทยากรทางด้านสถิติในงานวิศวกรรมและธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมไทย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Blackbelts และ Greenbelts ของ Six Sigma, วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ, ISO/QS 9000 Facilitators, นักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและโท นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า
 
Contact us