ความเป็นครู หลักการและปรัชญาการศึกษา

ความเป็นครู หลักการและปรัชญาการศึกษา

ผู้เขียน: ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

สำนักพิมพ์: kruinter.com

หมวด: การศึกษา / ตำราเรียน฿ 159.00

ชนิดไฟล์ : pdf
วางขาย :
จำนวน : 182 หน้า (≈ 73,872 คำ)
หนังสือความเป็นครู : หลักและปรัชญาการศึกษา (Self Actualization for Teacher, Principle and Philosophy of Education) เล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาการศึกษา บทบาทหน้าที่ และภาระงานของครู พัฒนาการวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ การเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ การเป็นผู้นำทางวิชาการยุค 4.0 จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทครูในศตวรรษที่ 21 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า
 
Contact us