Icon Close

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
5 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
04 มกราคม 2561
ความยาว
817 หน้า
ราคาปก
350 บาท (ประหยัด 71%)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R เป็นหนังสือคู่มือใช้งานโปรแกรม R RGui RStudio R Commander เพื่ออาจารย์ผู้สอน นิสิต และนักศึกษาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน การสร้างแฟ้มข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ การหาช่วงความเชื่อมั่นของค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (Test of Goodness Of Fit) การทดสอบสมมติฐานว่าข้อมูลเป็นอิสระต่อกันหรือไม่ การถดถอยเชิงเส้นตรง สหสัมพันธ์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และสัมประสิทธิ์การกำหนด การเลือกรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูล การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
04 มกราคม 2561
ความยาว
817 หน้า
ราคาปก
350 บาท (ประหยัด 71%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า