Icon Close

รวมธรรมคำสอน พ่อ แม่ ครูอาจารย์ ณ วัดป่ามณีกาญจน์

คำนำ
“..... การสร้างวัดป่ามณีกาญจน์ นี่ไม่ใช่เราทำคนเดียว
กลางพรรษาปี ๒๕๔๖ ได้คุยกับท่านพระอาจารย์อุทัยว่า มีที่
อยู่ ๙ ไร่ อยากจะทำให้เป็นวัด ท่านก็บอก “เอาก็เอาซิ”
หลังจากนั้นก็พาท่านแวะเข้ามาดูที่ มองเห็นแต่ป่าดงหญ้า
ทั้งนั้น น้ำขังเต็ม สุดท้ายมาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ปี ๒๕๔๖
เลยเข้ามาอยู่
กราบเรียนหลวงปู่เหรียญ ท่านก็เมตตารับเป็นประธาน
สงฆ์ให้
จากนั้นมาก็มี พ่อแม่ครูอาจารย์ องค์ต่างๆ แวะเวียน
มาเยี่ยม มาสอน มาชี้แนะแนวทางการสร้างวัด ไม่ว่าจะเป็น
หลวงปู่บุญมา หลวงปู่คำบ่อ หลวงปู่เจริญ หลวงพ่อบุญเรือง
......”
ธรรมปรารภในท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ประธานสงฆ์
วัดป่ามณีกาญจน์ แสดงไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗
ดว้ ยสำนกึ ในเมตตาคณุ ของพอ่ แมค่ รอู าจารย์ คณะศษิ ยานศุ ษิ ย์
จึงกราบขอโอกาสรวบรวมพระธรรมเทศนาส่วนหนึ่งที่พ่อแม่
ครูอาจารย์แสดงไว้ ณ วัดป่ามณีกาญจน์ รวบรวมจัดพิมพ์
เป็นหนังสือในชื่อชุด “รวมธรรมคำสอน” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต
สักการะ และแจกเป็นธรรมทานแก่ผู้มาร่วมงานกฐินสามัคคี
ประจำปี ๒๕๕๗ นี้
คณะศิษยานุศิษย์
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
03 มีนาคม 2561
ความยาว
114 หน้า
ราคาปก
แถมฟรี
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า