Icon Close

หลักการสื่อสารและโทรคมนาคม

หลักการสื่อสารและโทรคมนาคม
สำนักพิมพ์drpreecha
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
04 พฤษภาคม 2561
ความยาว
283 หน้า
ราคาปก
180 บาท (ประหยัด 45%)
หลักการสื่อสารและโทรคมนาคม
หลักการสื่อสารและโทรคมนาคม
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
วิชาหลักการสื่อสาร (Principle of Communications) เป็นวิชาที่มีความสำคัญมากต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม เนื่องจากเป็นวิชาที่อธิบายพื้นฐาน และหลักการของการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในส่วนของคณิตศาสตร์พื้นฐาน แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณและระบบ การวิเคราะห์กระบวนการของสัญญาณในโดเมนความถี่ด้วยการประยุกต์ใช้อนุกรมและแปลงฟูเรียร์ การอธิบายการกล้ำสัญญาณแอนะล็อก และดิจิทัล การศึกษาผลของสัญญาณรบกวนในการสื่อสาร อธิบายถึงทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง ควอนไทเซชั่น การมอดูเลตพัลส์แอนะล็อก การมอดูเลตรหัสพัลส์ การมอดูเลตเดลต้า เพื่อการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารด้วยการมัลติเพล็กซ์ นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสายส่งคลื่น การแพร่ของคลื่นวิทยุ ส่วนประกอบของไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียมและการสื่อสารทางแสง อีกด้วย โดยวิชาหลักการสื่อสาร เป็นวิชาที่ถูกเพิ่มเติมในรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม สำหรับการรับรองปริญญาตามพระราชบัญญัติวิศวกร ปี พ.ศ. 2554
หนังสือหลักการสื่อสารและโทรคมนาคม (Principle of Communications and Telecommunications) เล่มนี้จึงได้จัดทำขึ้นให้ตรงตามหลักเกณฑ์วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมฯตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร ปี พ.ศ. 2554 เพื่อใช้สอนในรายวิชา EEG371 หลักการสื่อสาร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเขียนขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา ที่มีพื้นฐานมาจากการเรียนในสายวิชาชีพ ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพื่อให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาด้านการสื่อสารโทรคมนาคมได้อย่างเข้าใจง่าย โดยมีการสอดแทรกชุดคำสั่งของโปรแกรม Spread sheet และ SCILAB (ดูภาคผนวก ก. - ภาคผนวก ค.) เพื่อช่วยในการคำนวณในเนื้อหาของบทเรียนต่างๆ ซึ่งจะสามารถเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้มากขึ้น
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
04 พฤษภาคม 2561
ความยาว
283 หน้า
ราคาปก
180 บาท (ประหยัด 45%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า