Icon Close

การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
04 พฤษภาคม 2561
ความยาว
216 หน้า
ราคาปก
200 บาท (ประหยัด 30%)
การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 49 ทวิ โดยกำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์
ของบุคคลธรรมดาต้องใช้ราคาซื้อขายจริงในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้เขียนได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา รวมทั้งตัวอย่างการคำนวณภาษีเปรียบเทียบในประเด็นดังกล่าว และในภาคผนวกได้เพิ่มเติมบทความ
เกี่ยวกับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (ร่าง) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 ได้แก่ บทความเรื่อง“ผลกระทบของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (ร่าง) ที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” และบทความเรื่อง “ข้อเปรียบเทียบ ภาระภาษีของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (ร่าง) กับภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน/ภาษีบำรุงท้องที่”
นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ประสงค์จะขายอสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหลักสูตร MRE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,หลักสูตร MBA สำหรับผู้บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หลักสูตร LL.M มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA),
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และสภาทนายความ ซึ่งผู้เขียนเป็นอาจารย์พิเศษ
-ความหมายของการวางแผนภาษีอากร
-ประเภทการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-หลักการวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
04 พฤษภาคม 2561
ความยาว
216 หน้า
ราคาปก
200 บาท (ประหยัด 30%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า