Icon Close

คู่มือแก้กรรมด้วยตัวเอง

คู่มือแก้กรรมด้วยตัวเอง
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf, epub
วันที่วางขาย
11 พฤษภาคม 2561
ความยาว
144 หน้า (≈ 30,118 คำ)
ราคาปก
135 บาท (ประหยัด 11%)
คู่มือแก้กรรมด้วยตัวเอง
คนเรามักจะพูดถึงกรรมในทางไม่ดีเสมอ เช่น เคราะห์กรรม สุดแต่บุญกรรม และมักจะยอมรับและเข้าใจกันเรื่องกรรม จนพูดกันเสมอว่า “ทำความดีได้ดี ทำความชั่วได้ชั่ว” ไม่มีศาสนาใดให้ความสำคัญเรื่องกรรมมากเท่าศาสนาพุทธ เป็นหัวใจของสัจธรรมข้อหนึ่ง แม้ว่าความเชื่อเรื่องกรรมนี้มีอยู่ ในลัทธิศาสนาอื่นก่อนพุทธศาสนา เช่น พราหมณ์หรือฮินดู แต่ความหมายและรายละเอียดแตกต่างกัน พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า...
“สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเอง รับมรดกหรือผลแห่งกรรมนั้น มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัย ทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลอันนั้น ไม่ว่าดีว่าชั่ว จักต้องได้ผลแห่งกรรมนั้นแน่นอน”
กรรมไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การกระทำเท่านั้น หาก แต่จะต้องมี เจตนา ของการกระทำนั้นด้วย จึงจะครบความหมายของกรรมในพุทธศาสนา ถ้าไม่มีเจตนาไม่เรียกว่ากรรม ตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกว่าเจตนาคือกรรม เมื่อมีเจตนาแล้ว คนเราก็ลงมือกระทำการด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ
พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า
“ อดีตชาติได้แต่ประกอบแต่กรรมดี จึงได้เกิดมามียศสูงศักดิ์และร่ำรวยในโภคทรัพย์ ผู้ใดบำเพ็ญธรรมมาตลอดจะได้บุญวาสนาไปทุกภพทุกชาติ มนุษย์จงฟังให้ดี ฟังตถาคตกล่าวผลกรรมของไตรภพผลกรรมของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่ จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน์ ”
พระอธิการสุชาติ คุเณสโก
ประเภทไฟล์
pdf, epub
วันที่วางขาย
11 พฤษภาคม 2561
ความยาว
144 หน้า (≈ 30,118 คำ)
ราคาปก
135 บาท (ประหยัด 11%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า