Icon Close

คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี สำหรับผู้ปกครอง

คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี สำหรับผู้ปกครอง
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
4 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
01 ธันวาคม 2556
ความยาว
106 หน้า
ราคาปก
ฟรี
คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี สำหรับผู้ปกครอง
หนังสือคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี สำหรับผู้ปกครองเล่มนี้ ได้จัดทํ าขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลเด็กทั้งเด็กปกติทั่วไป และเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมถึงการเฝ้าติดตาม ประเมินพัฒนาการและสามารถใช้คู่มือเล่มนี้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยผ่านวิธีการเล่น การจัดกิจกรรม การพูดคุย การจัดบทบาทสมมติให้เด็กอย่างเหมาะสมตามวัยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเคลื่อนไหว ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม เด็กวัยนี้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ การเลี้ยงดูและสภาวะแวดล้อม การปลูกฝังพื้นฐานที่ดีโดยให้เด็กมีโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน ส่งผลให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีต่อไป
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
01 ธันวาคม 2556
ความยาว
106 หน้า
ราคาปก
ฟรี
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า