Icon Close

คุณธรรม นำธุรกิจ

คุณธรรม นำธุรกิจ
3.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
18 เมษายน 2555
ความยาว
204 หน้า
ราคาปก
ฟรี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดตั้งสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน โดยมอบหมายภารกิจในการขับเคลื่อนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Good Governance) และบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่มเป้าหมายภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อบรรลุผลตามภารกิจดังกล่าว สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ตลอดจนหลักการดำเนินธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ในรูปแบบหนังสือ “คุณธรรม นำธุรกิจ” โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้นำความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างแนวคิดร่วมกัน ในการส่งเสริมให้มีการนำหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลให้ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมของประเทศด้วย
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
18 เมษายน 2555
ความยาว
204 หน้า
ราคาปก
ฟรี
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า