หัวหน้างานพันธุ์แท้

หัวหน้างานพันธุ์แท้

ผู้เขียน: วิชัย โถสุวรรณจินดา

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

หมวด: การบริหารงานบุคคล฿ 129.00

ราคาปก : 130.00 บาท
ขนาดไฟล์ : 3.36 MB
ประหยัด : 0.77%
ชนิดไฟล์ : pdf
จำนวน : 261 หน้า
วันที่วางขาย :
เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของหัวหน้างานทุกระดับเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งบทบาทและหน้าที่ที่เป็นคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้างานที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้เขียนเขียนขึ้นจากประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานระดับต้นและระดับกลาง และจากประสบการณ์การบรรยายในหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานทั้งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนติดต่อกันกว่า 20 ปี เนื้อหาในเล่ม อาทิ หลักการวางแผนงาน การสั่งงานและมอบหมายงาน การสอนงาน การทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกษาและกำลังใจ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การยุติข้อร้องทุกข์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น พร้อมกรณีศึกษาประกอบทุกเรื่อง
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า
 
Contact us