Icon Close

วิธีสร้าง KPIs ให้ได้ผล (ฉบับระดับองค์กร)

วิธีสร้าง KPIs ให้ได้ผล (ฉบับระดับองค์กร)
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
09 กรกฎาคม 2565
ความยาว
185 หน้า
วิธีสร้าง KPIs ให้ได้ผล (ฉบับระดับองค์กร)
จุดกำเนิดของหนังสือวิธีสร้าง KPIs ให้ได้ผล (ฉบับระดับองค์กร) เล่มนี้สามารถนับย้อนหลังไปร่วม 20 ปีก่อน เมื่อครั้งที่ผู้เขียนเริ่มต้นให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำดัชนีชี้วัด ดัชนีชี้วัดเป็นหัวข้อที่องค์กรเป็นจำนวนมากให้ความสนใจ เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบการวัดผลการดำเนินการขององค์กร

โดยทั่วไปในการวางแผน ผู้บริหารขององค์กรจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์และดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนขึ้นมาก่อน ระบบการวัดผลการดำเนินการที่ใช้ดัชนีชี้วัดเป็นพื้นฐานถือเป็น ‘สมอง’ ที่ทำให้การปฏิบัติงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถทบทวนผลการดำเนินการ และนำผลการทบทวนนั้นไปจัดลำดับความสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานประจำวันขององค์กรมีความสอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และช่วยให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

ในช่วงนั้น ความรู้เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดส่วนใหญ่ที่ผู้เขียนใช้แนะนำองค์กรมาจากการศึกษาจากตำราของต่างประเทศ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ และ BSC หรือ Balanced Scorecard
การให้คำปรึกษาแนะนำที่ดำเนินไปในระยะเวลาหลายปีเปรียบเสมือนพาหนะที่นำผู้เขียนไปสู่โลกทัศน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ได้พบเห็นปัญหามากมายเกี่ยวกับการจัดทำดัชนีชี้วัดในทัศนะขององค์กรที่เป็นลูกค้า อันเป็นปัญหาในโลกความเป็นจริงขององค์กรแบบไทยๆ ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตจริง ทำให้ผู้เขียนตระหนักว่าความรู้ที่ได้จากตำราฝรั่งนั้น อาจไม่สามารถตอบคำถามในเชิงปฏิบัติที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริบทขององค์กรได้ทั้งหมด

จนกระทั่งวันหนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่าควรจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวออกมาในรูปหนังสือ และแม้ว่าจะมีเนื้อหาที่ใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำอยู่แล้ว แต่กว่าจะกระจ่างแจ้งว่าสิ่งที่จะเขียนออกมานั้นคืออะไร ก็ต้องหารือกัน ถกเถียงกันกับผู้มีประสบการณ์ และผู้ปฏิบัติอีกเป็นเวลานานพอสมควร จึงตกผลึก และกลั่นออกมาเป็น “วิธีสร้าง KPIs ให้ได้ผล (ฉบับระดับองค์กร)” เล่มนี้

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงหลักการในการออกแบบระบบการวัดผลการดำเนินการขององค์กร โดยพิจารณาจาก “ปัจจัยป้อนเข้า” “กระบวนการ” และ “ผลลัพธ์” รวมทั้ง “ปัจจัยวิกฤต” และ “ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” เป็นสำคัญ

ผู้เขียนเชื่อว่าสาเหตุที่มีผู้อ่านสนใจหนังสือ “วิธีสร้าง KPIs ให้ได้ผล (ฉบับระดับองค์กร)” เล่มนี้ ก็เนื่องจากหลักการดังกล่าวเป็นสามัญสำนึกพื้นฐานในการมององค์กรใดๆ เป็นหลักการที่ไม่ได้อ้างอิงเครื่องมือทางการบริหารจัดการยอดนิยมตัวใดทั้งสิ้น เป็นหลักการง่ายๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายรูปแบบ และผู้เขียนยังเชื่อว่าเป็นหลักการที่คงทนต่อกาลเวลา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไร เหตุผลในการมององค์กรเพื่อออกแบบดัชนีชี้วัดก็ยังคงมีลักษณะเช่นนี้

สำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้เขียนเพิ่มเติมสาระในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อย และคำถามที่พบในการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งรวบรวมมาจากประสบการณ์ที่เพิ่มพูนขึ้น
ผู้เขียนเชื่อว่าหนังสือวิธีสร้าง KPIs ให้ได้ผล (ฉบับระดับองค์กร) เล่มนี้จะทำให้ผู้ที่สนใจสามารถออกแบบการวัดผลในระดับองค์กรแบบเข้าใจง่าย และใช้ได้จริง

สำหรับท่านที่สนใจเล่มต่อเนื่องของหนังสือเล่มนี้ท่านสามารถติดตามได้ในหนังสือวิธีสร้าง KPIs ให้ได้ผล (ฉบับระดับบุคคล) ครับ
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
09 กรกฎาคม 2565
ความยาว
185 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า